Thursday, March 22, 2007

Nyt kaikki halukkaat pääsevät mukaan kommentointiin

Kommentoinnit olivat näköjään sallittuja ainoastaan kirjautuneilta. Nyt asia on korjattu ja halukkaat pääsevät vapaasti kommentoimaan, esittämään kysymyksiä ja vinkkaamaan hyviä vinkkejä.

Voimaannuttavia kohtaamisia

Ammatillisen peruskoulutuksen virtuaalikouluhankkeen seminaari 21.-22.3.07 on takana ja arviolta 100 - 120 kiinnostunutta kävi tutustumassa blogityöskentelyymme. Nyt kun on tullut suurelle yleisöllekin luvattua niin on aika tarkastella blogikokeilujamme suorastaan suurennuslasilla ja laatia kehityssuunnat. Vaikkakin suurin niistä lienee blogien välisen keskustelun viriäminen sekä ohjausblogien ohjauksellinen ote. Tähän astiset kokeiluthan ovat toimineet täysin lähiopetuksen tukena ja toisaaltaan tälle suunnalle tuli vahvistuksia kuultua moneen otteeseen innostavilla päivillä. Voimaannuttavaa oli taasen kerran kuulla myös muiden kokemuksia ja kokeiluja.

Tuesday, March 20, 2007

Mikä blogityöskentelyssä kutkuttaa?

Miksi blogityöskentely on nähty merkittävänä Salon seudun ammattiopiston kulttuurialla?

- blogien saavutettavuus, kuka tahansa, milloin tahansa voi luoda oman blogin ja luoda siitä kulloiseenkin tarkoitukseen soveltuvan
- omien ajatusten ulkoistaminen
- oman prosessin näkyväksi tekeminen - auttaa reflektoinnissa
- oman työskentelyn reflektointi
- omat ajatukset mukaan keskusteluun - ajatusten taltioituminen
- eri näkemysten tuonti keskusteluun - näkemysten taltioituminen
- ihmisten ajattelun erilaisuuden tulkitseminen
- muotoilun sanaston ja näkökulmien pohdinta
- kuvan lukutaidot
- yhteisöllisyys
- avoimuus, läpinäkyvyys, salasanattomuus
- hengen heimolaisten löytäminen - verkostoituminen
- toisten alojen tuntemuksen, arvostuksen ja yhteistyömahdollisuuksien lisääminen
- integroinnin mahdollisuudet lisääntyy
- muotoilun seuraaminen maailmalta monipuolistuu erilaisten blogien seuraamisen myötä

"pakotetuista" ryhmistä vapautuminen ja siirtyminen itseohjajutuvampaan ryhmien muodostukseen ja verkostoutumiseen kulttuurialan sisällä sen jälkeen kun välineestä on tullut tuttu

omien näkökulmien selittämisen pakko, jotta oppii myös kohtaamaan asiakkaan ihmetelyn eli markkinointipuhetta ja perusteluja oman alan olemassaololle

Saturday, March 17, 2007

80h yrittäjänä - yrittäjänä pientiimeissäBlogien haltuunottoa on ryhdytty kiihtyvällä tahdilla kokeilemaan erilaisissa yhteyksissä. 80h yrittäjänä syntyi käytännön tarpeesta. 2ov:n opinnot oli jaettu kahden eri opettajan vedettäväksi ja kuitenkin opintojen yhteisenä päämääränä oli synnyttää pienryhmissä liikeideasta liiketoimintasuunnitelma. 80h yrittäjänä toimii emoblogina, johon linkittyvät lähiopetustunneilla käydyt teemat sekä neljän tiimin yrityskokeilujen vaiheet.Coma on neljän hengen "yritys", jossa mukana on yksi puualan, vaatetusalan sekä kaksi tekstiilialan toisen vuoden opiskelijaa. Blogia he ovat käyttäneet yrityksen vaiheiden dokumentointiin ja oman tiedonrakentelun kiteytyksen alueena. Useisiin kirjoituksiin ryhmä on palannut opintojen edetessä, täydentänyt kommenttejaan ja selkeyttänyt siten liiketoimintasuunnitelmansa vaiheita. Blogien yhtenä huomattavana etuna on myös, se että kukin ryhmä voi rakentaa blogistaan visuaalisesti ja linkityksellisesti aivan oman näköisensä.

AALLONHARJALLA - neljän alan yhteiskokeiluHurmoskokeilun jälkimainingeissa syntyi idea ohjausblogeista, joihin on linkittyneenä niin opiskelijoiden tai opiskelijapienryhmien blogit, tarvittavat linkit ja jonne aiheen ympärillä tapahtuva keskustelu tallentuisi. Syntyi Aallonharjalla-tutkimusasema. Aallonharjalla on blogityöskentelymme pääkokeilu, joka muodostuu useammasta blogista, joiden aiheet vaihtelevat ekologiasta hobbismiin. Kunkin aiheen ympärillä käytävä näkemysten vaihto, keskustelu ja yhteinen tiedonrakentelu tulee rakentumaan yllä mainituihin blogeihin. Lisäksi oppijat tulevat pitämään omia blogejaan, joihin he poimivat käydyistä keskusteluista itselleen merkittävimmät seikat, joita he peilaavat omaan oppimisprosessiinsa. Aallonharjalla työskentelyyn tulee osallistumaan useamman eri alan opiskelijat yhtäaikaa, jolloin näkökulmat laajenevat ja pystytään hyödyntämään eri alojen opiskelijoiden asiantuntijuutta vankemmin.

HURMOS - ensimmäinen kokeilu tekstiilialan opiskelijoiden kanssaTyöskentelyä jatkettiin lomittain Virtuaalishowroomin kanssa ja perustettiin tekstiilialan toisen vuoden opiskelijoille Hurmos - olohuone nykytaiteen ja tekstiilin maailmaan. Hurmoskokeilun yhteydessä kukin opiskelija perusti oman bloginsa, johon he keräsivät oppimispäiväkirjan tyyppisesti omaa prosessiaan. Opiskelijoiden blogit linkitettiin Emona toimivaan Hurmokseen ja siten kukin opiskelija pystyi myös vapaasti seuraamaan toinentoistensa työskentelyä. Opiskelijat kävivät jonkinverran asettamassa myös kysymyksiä toisilleen eri aiheista.Minna blogi on oppimispäiväkirjatyyppinen kooste erään tekstiilialan opiskkelijan kulttuurin soveltaminen 5ov ja esteettisen, visuaalisen ja kulttuuriosaamisen opintojen yhteensovittamisesta. Opintojen aikana opiskelijat antoivat mm. näytön ja pitivät blogissa myös äidinkielen tehtävään liittyvää lukupäiväkirjaa

VIRTUAALISHOWROOM - opettajien yhteinen hankesuunnitteluareenaSyksyllä 2006 perustettiin Virtuaalishowroom opettajien blogityöskentelyn haltuunottoon. Virtuaalishowroomissa ideoitiin yhdessä neljän alan (puu, sisustus, tekstiili ja vaatetus)yhteistä hanketta. Showroomissa käsiteltiin niin kiinnostavia lehtiartikkeleja, www-sivustoja kuin tulevia tehtäväksiantojakin. Virtuaalishowroom toimi yhteisten ajatusten jakamisen välineenä, linkki ja lehtileike arkistona, työkalujen testausareenana ja säiliönä, johon on sujuvasti voinut palata yhä uudelleen ja uudelleen prosessin edetessä.

Salon seudun ammattiopiston kulttuurialan (ent. Halikon käsi- ja taideteollisuusoppilaitos) blogikokeilujaTervetuloa tutustumaan Salon seudun ammattiopiston kulttuurialan (ent. Halikon käsi- ja taideteollisuusoppilaitos) blogikokeiluihin. Kulttuuriala on ollut mukana verkkohankkeissa vuodesta 2002 ja blogityöskentely on tällä hetkellä vielä sisäänajovaiheessa. Joitakin kokeiluja on jo takana ja huimasti kokeiltavaa vielä edessä.